Pastoral Hub
top
i

IFGF Global

BERANI BERSIKAP DALAM DOA


Sebagai orang Kristen, kehidupan doa menjadi pondasi utama dalam perjalanan rohani kita. Salah satu aspek yang dapat menguatkan keberanian dan tekad dalam doa adalah tema “Take A Stand” atau “Berani Bersikap.” Sikap doa yang didasarkan pada kebenaran Firman Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Doa dapat menjadi sarana bagi orang Kristen untuk berani bersikap dalam menghadapi tantangan dan menyuarakan kebenaran Firman Tuhan.


Kebenaran Firman Tuhan sebagai Dasar Doa

Doa bukan hanya sekadar rangkaian kata-kata yang diucapkan, tetapi merupakan dialog / komunikasi dua arah antara kita dengan Sang Pencipta. Kita akan mendapatkan kebenaran dan petunjuk dalam doa, terutama ketika doa disertai dengan pembacaan Firman Tuhan— Alkitab. Kebenaran Firman Tuhan menjadi dasar kuat bagi orang Kristen untuk mengambil sikap yang tegas dan berani dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tantangan yang dialami.

“Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkai, ke mana pun engkau pergi.”
(Yosua 1:9 TB)


Berani Bersikap melalui Doa Syafaat

Tunjukkan sikap hati yang mengasihi kota dan jiwa-jiwa melalui doa-doa syafaat kita setiap hari. Doa syafaat adalah doa yang diarahkan untuk kepentingan orang lain dan masyarakat, bangsa dan negara kita, termasuk pemerintahan yang ada. Hal ini memungkinkan kita untuk berani bersikap dalam menghadapi ketidakadilan dan hal-hal buruk lainnya.


Melalui doa, sangat dimungkinkan bagi kita menjadi agen perubahan yang membawa perubahan positif dalam lingkungan sekitar kita. Gunakan kesempatan saat mendengarkan berita di sekitar kita, baik melalui pembicaraan/percakapan yang dilewati maupun melalui media lainnya, untuk sejenak membawa permasalahan/topik-topik yang kita dengar kepada Allah, agar kuasa dan otoritas-Nya dinyatakan bagi orang atau kota yang kita doakan.


Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
(Yeremia 29:7 TB)


Doa sebagai Manifestasi Kepedulian terhadap Kebenaran

Seorang Kristen yang berani bersikap akan menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kebenaran Firman Tuhan. Melalui doa, kita dapat memperlihatkan tekad untuk tetap setia pada nilai-nilai kebenaran dan tidak tergoyahkan oleh tekanan dunia. Sikap doa yang konsisten akan membentuk karakter yang teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh arus budaya yang bertentangan dengan ajaran Firman-Nya. Selalu kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah sebagai sumber kekuatan dan senjata rohani di dalam peperangan rohani yang sedang kita hadapi.

Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera; dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus,
(Efesus 6:13-18 TB)
Sumber : Ps. Dave Rustanto (Koordinator Doa Global)

Post a Comment